Internationell talare

För en tid sedan blev ett av mina inlägg som jag skrivit här på vår nyhetssida uppmärksammad internationellt. I vår fortsatta mejlkonversation blev jag sedan inbjudan som professionell att tala på den 2a Word Congress on Advances in Addiction Science and Medicine som...

Att möta individen där denne är

Att arbeta med klienter som är i missbruk kan innebära att klienterna vill avsluta sina behandlingar. Avslutsorsaken kan vara många men vi ser det som att vi har ett ansvar att tillsammans med klient och remittent utveckla lösningar som ligger inom klientens...

Nya produkter i vår butik

Nu idagarna har vi arbetat med att utöka vår butik. Vi har i utbildningsväg lagt upp ett koncept för lärarledda distansutbildningar i både MET och CRA. För båda utbildningarna har vi kursstarter nu i vinter och vi ser detta som ett komplement till våra mer platsbundna...

Behandling har effekt

Om vi gör rätt saker i rätt tid för rätt person Trots svårigheterna att renodla jämförelser av behandling med ingen behandling, talar likväl resultaten av metaanalyserna i SBU;s rapport, Behandling av alkohol- och narkotikaproblem, att behandling för alkoholproblem...

God fortsättning

Så här i juletider brukar människor normalt samlas med familjen, nära och kära för att fira in julen och ett nytt år. I RevErea gjorde vi för oss något annorlunda i år. Vi testade en ny verksamhetsgren som är på väg att utkristalliseras i vår verksamhet, Fritid! Vår...
Samarbete med Stensunds folkhögskola

Samarbete med Stensunds folkhögskola

Just idag gläds vi i RevErea åt att vi inleder samarbete med Stensunds Folkhögskola med uppdrag i deras Socialpedagogutbildning. Grovplaneringen tillsammans med Stensunds folkhögskola för våren är klar och vårt arbete med detaljplaneringen kommer göras under de...

Digitala behandlingar, Digitala utbildningar

I slutet av nittiotalet pluggade jag på distans mot Högskolan i Gävle. På den tiden var det relativt nytt att sitta framför en skärm på föreläsningarna och vi som då gick samma program på orten satt i mindre hörsalar på vårt studiecentra. Redan då försökte högskolan...

Vi börjar om

Arbetet med att bygga upp KumTura och vara delaktig i Stordala var roligt. Men ibland är det dags att ta nya vägar och jag kom till ett sådant vägslut i mitt liv.  För närvarande är planen att aktivt börja arbeta igen fast då i RevErea i början av November och...