WEBINAR Ny väg att gå för att bryta den kriminella livsstilen – digitala hemmaplanslösningar
När; den 15 november kl. 10 – 11.15 på Zoom
Anmälan görs via mejl till Maria.sjolund@kontigocare.com Märk anmälan med ”Anmälan Kriminella avhoppare”
Webinaret är kostnadsfritt.

Gängkriminaliteten i Sverige ökar, allt yngre individer begår grova brott, i vissa fall bara barn. Men bakom den hårda ytan, bortom gängens närvaro döljer sig ofta en trasig individ. ” Många förövare är också offer” Kan vi ta ny teknik och hemmaplanslösningar till hjälp för att använda våra resurser smartare och bättre? Helt enkelt mer och bättre vård till lägre kostnader.

Går det att jobba smartare med digitala stöd och hemmaplanslösningar, och hur gör man det?

På webinaret får vi lyssna till #RevErea, @Mikael Norgren, som tagit fram ett nytt lättillgängligt behandlingsprogram för kriminella i tre steg. KBT och MI används som metodbas och kompletteras med Schematerapi. Programmet riktar sig mot öppenvård, familjehem och behandlingshem och kan drivas både i grupp, enskilt på plats eller digitalt. I RevErea både utbildar och behandlar Micke idag individer utifrån detta program där vi minutiöst följer upp programmet för att nå förbättringar. Har du frågor om programmet så kan du mejla Micke

På webinaret får vi även lyssna till shoresh palanijafi#MinFramtid, som både bedriver utbildning och behandling inom detta område. Shoresh är utbildad i KBT och MI och har lång bakgrund inom vård och behandling. Shoresh kommer dela med sig av erfarenheter från att jobba med digitala hemmaplanslösningar med fokus på kriminella tankemönster, attityder och värderingar, relationer och umgänge, aggressivitet och våld, identitet och självbild, där alkohol och drognykterhet är en viktig del i återanpassningen.