Mindfulness

Mindfulness är fortsatt starkt evidensbaserad metod för förbättrad fysiologisk och psykologisk hälsa Underliggande processer eller verkningsmekanismer bakom mindfulnessbaserade program (MBSR, MBKT)* Starkast evidens just nu: Kliniska diagnoser som humörstörningar,...

Samsjuklighet

Så som vi ser det både genom egen erfarenhet och forskning så hänger beroendet ihop med psykisk ohälsa. Att då som professionell inte hanterar båda problematikerna ser vi som en brist. För oss är det en självklarhet, vi jobbar alltid med samsjuklighetsperspektiv och...

Skolstartstider

Nu är skolorna igång igen men inte alltid så lätt för den ökade antalet elever med problematisk skolfrånvaro. Den psykiska ohälsan kan öka hos individerna och i sin tur deras familjer. Detta växande problematik har vi lång erfarenhet av på Reverea, både personlig och...

Nytt Krimprogram

Från hösten kommer vi att jobba med vårt egenutvecklade krimprogram. Reverea kommer att presentera ett nytt behandlingsprogram för kriminalitet i tre steg.   Första steget kommer till hösten, andra steget till våren (2024) och tredje steget till hösten (2024)  Strävan...

Kort om Behandlingsstruktur

Om Behandlingsstrukur Att struktur är nödvändigt är nog alla överens om. Dels för att kunna mäta förändring/resultat, för att kunna kommunicera/överföra dito till uppdragsgivare men också för att skapa tydlighet och motivation för klienterna. Sist men inte minst att...

Allians eller Ställföreträdande förälder

I behandling pratar vi ofta om vikten av att ha en bra allians med klienten. Vi i RevErea vill ta det begreppet lite längre. Vi utgår från att läkningen av emotionella sår sker i en relation där individen får uppleva att de känslomässiga behoven blir tillgodosedda...