Bytabana Gäng

Vi kan nu stolt meddela att vi har påbörjat utvecklingen av den första tillägget till BYTABANA grund som fokuserar på Gängkriminalitet. I dagens samhälle behöver vi hitta lösningar på att hantera återanpassning till samhället och dess normer för avhoppare. När man...

Höstens utbildningar på plats

Anmäl dig till höstens utbildningar hos oss redan nu.  Äntligen kommer första kurstillfället för vårt nya kriminalitetsprogram ”Bytabana” gå av stapeln i september. Nu är höstens kurskatalog färdigställd och kan laddas ned på vår hemsida. Hemsidan är också...

Ansökan om auktorisation från sfKBT

Just idag skickade vi in vår ansökan om att bli autoriserade utbildare för en Grundläggande Psykoterapiutbildning via Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Nu är processen igång och vi hoppas att bli autoriserade innan året är slut. Vi har...

Nu är det snart dags.

Idag har Reverea presenterat i stora drag hur det nya kriminalitetsprogrammet kommer att se ut för första gången live via Webinar hos vår samarbetspartner Kontigo Care. En massa känslor som kommer upp till ytan både dysfunktionella och funktionella scheman aktiveras...

Om schemaaktivering

Ett schema är ett mönster som börjar i barndomen och sedan återupprepas genom hela livet. Det börjar med något som vi utsatts för av våra familjer, andra vuxna eller andra barn. Vi kan ha blivit övergivna, kritiserade, överbeskyddade, kränkta, avvisade eller...