Nu är det snart dags.

Idag har Reverea presenterat i stora drag hur det nya kriminalitetsprogrammet kommer att se ut för första gången live via Webinar hos vår samarbetspartner Kontigo Care. En massa känslor som kommer upp till ytan både dysfunktionella och funktionella scheman aktiveras...

Mindfulness

Mindfulness är fortsatt starkt evidensbaserad metod för förbättrad fysiologisk och psykologisk hälsa Underliggande processer eller verkningsmekanismer bakom mindfulnessbaserade program (MBSR, MBKT)* Starkast evidens just nu: Kliniska diagnoser som humörstörningar,...

Samsjuklighet

Så som vi ser det både genom egen erfarenhet och forskning så hänger beroendet ihop med psykisk ohälsa. Att då som professionell inte hanterar båda problematikerna ser vi som en brist. För oss är det en självklarhet, vi jobbar alltid med samsjuklighetsperspektiv och...

Skolstartstider

Nu är skolorna igång igen men inte alltid så lätt för den ökade antalet elever med problematisk skolfrånvaro. Den psykiska ohälsan kan öka hos individerna och i sin tur deras familjer. Detta växande problematik har vi lång erfarenhet av på Reverea, både personlig och...

Vi breddar ÅP tillämpningen

Återfallsprevention i olika tappningar till hösten    Vi kommer  presentera specifikt inriktade versioner utav programmet    Återfallsprevention (ÅP) på flertalet områden såsom spel, kriminalitet och ångest.  Under de senaste åren har ÅP används inom dessa områden av...