Som svensk sitter jantelagen lite i ryggraden, men det är ändå som så att jag är både stolt, glad och nöjd över att ha deltagit i Kontigo Care;s utveckling i snart 10år. Nu senast deltog vi i RevErea när de lanserar Previct Drugs som är en AI baserad lösning för att identifiera drogintag via ögonen. Har fungerat klockrent för våra klienter som vi även följt med urinprovsanalyser. Kontigo Care;s Maria Winkvist berättar att tillsammans med de andra vårdgivarna som deltagit har vi tillsammans lyckats med:
 • Att skapat långt över 2000 nyktra drogfria dagar, mycket imponerande!
 • Vi har lyckat starta upp klienter på ett föredömligt sätt även om det för vissa klienter har varit utmanande och de snabbt hoppat av medan andra har gjort gröna glada gubbar i nästan tre månaders tid.
 • Både kvinnor och män i olika åldrar har testat men majoriteten har varit yngre män.
 • Vi har redan fångat upp något tidigt återfall och kunnat stötta på ett tidigare och bättre sätt.
 • Vi har lärt oss att precis som för Previct Alcohol så är det vanligare att man hoppar över ett test än att göra ett rött test.
 • Vi har hos vissa klienter sett en otrolig utveckling i att bli självständiga och ta ansvar för sin behandling genom att göra tester.
 • Vi har sett att återskapa förtroende genom att delta och göra gröna test är kanske en av de allra största drivkrafterna och positiva belöningen man kan få av att använda Previct Drugs.
 • Vi har sett att Previct Drugs kan fungera som en ”påminnelse” om att inte ta droger i stunden och att det är lättare att tacka nej till droger med ursäkten att någon kommer se direkt om jag tar droger.
 • Vi har lärt oss att man kan starta upp Previct Drugs på HVB och sedan följer det med ut i utslussboende som ett extra stöd.
 • Vi har lärt oss att många säger ja till att vilja ha Previct men sedan inte gör nästan några test allt, det är också information.
 • Vi har gett hopp om att det nu går att undvika urinprovtagning i stor utsträckning, vilket verkar vara oerhört efterlängtat.
 • Vi har även sett att vissa individer blir stressade och att Previct är svårt att passa in i deras livssituaton och därmed föredrar vanlig provtagning.
 • Vi har lärt oss att avancerad kalibrering inte är en hitt och därmed redan byggt om så att det sker mer automatiskt nu.
 • Vi har fått många bra förbättringsförslag och identifierat buggar.
 • Vi har sett att det finns en del som inte har tillräckligt bra telefoner och att vi behöver erbjuda lånetelefoner.
 • Vi har klienter som önskar vilja fortsätt efter piloten.
 • Vi har klienter som är oerhört stolta för att de har deltagit och bidragit till att göra Previct Drugs bättre!