Nu är skolorna igång igen men inte alltid så lätt för den ökade antalet elever med problematisk skolfrånvaro. Den psykiska ohälsan kan öka hos individerna och i sin tur deras familjer. Detta växande problematik har vi lång erfarenhet av på Reverea, både personlig och professionellt. Att se denna grupp behov oavsett psykisk hälsa eller andra diagnoser såsom NPF är något vi brinner för.

Då vi har en endagsutbildning på temat förutom att vi naturligtvis jobbar med denna grupp på uppdrag av kommuner.

Teoretiska utbildningar – Lista