Nu är det snart dags.

Idag har Reverea presenterat i stora drag hur det nya kriminalitetsprogrammet kommer att se ut för första gången live via Webinar hos vår samarbetspartner Kontigo Care. En massa känslor som kommer upp till ytan både dysfunktionella och funktionella scheman aktiveras...

Om schemaaktivering

Ett schema är ett mönster som börjar i barndomen och sedan återupprepas genom hela livet. Det börjar med något som vi utsatts för av våra familjer, andra vuxna eller andra barn. Vi kan ha blivit övergivna, kritiserade, överbeskyddade, kränkta, avvisade eller...

Webinar om kriminalitet

WEBINAR Ny väg att gå för att bryta den kriminella livsstilen – digitala hemmaplanslösningarNär; den 15 november kl. 10 – 11.15 på ZoomAnmälan görs via mejl till Maria.sjolund@kontigocare.com Märk anmälan med ”Anmälan Kriminella avhoppare”Webinaret är...

Att våga vägra acceptans?

Acceptans är ett begrepp som används flitigt i behandlingsvärlden idag. Likaså av oss i RevErea. Det finns väldigt mycket forskningsstöd i just acceptansbegreppet och dess vikt för psykisk hälsa. Men vad är acceptansen då? Jo enkelt kan vi säga att acceptans är att...

Mindfulness

Mindfulness är fortsatt starkt evidensbaserad metod för förbättrad fysiologisk och psykologisk hälsa Underliggande processer eller verkningsmekanismer bakom mindfulnessbaserade program (MBSR, MBKT)* Starkast evidens just nu: Kliniska diagnoser som humörstörningar,...

Samsjuklighet

Så som vi ser det både genom egen erfarenhet och forskning så hänger beroendet ihop med psykisk ohälsa. Att då som professionell inte hanterar båda problematikerna ser vi som en brist. För oss är det en självklarhet, vi jobbar alltid med samsjuklighetsperspektiv och...

Skolstartstider

Nu är skolorna igång igen men inte alltid så lätt för den ökade antalet elever med problematisk skolfrånvaro. Den psykiska ohälsan kan öka hos individerna och i sin tur deras familjer. Detta växande problematik har vi lång erfarenhet av på Reverea, både personlig och...

Vi breddar ÅP tillämpningen

Återfallsprevention i olika tappningar till hösten    Vi kommer  presentera specifikt inriktade versioner utav programmet    Återfallsprevention (ÅP) på flertalet områden såsom spel, kriminalitet och ångest.  Under de senaste åren har ÅP används inom dessa områden av...

Nytt Krimprogram

Från hösten kommer vi att jobba med vårt egenutvecklade krimprogram. Reverea kommer att presentera ett nytt behandlingsprogram för kriminalitet i tre steg.   Första steget kommer till hösten, andra steget till våren (2024) och tredje steget till hösten (2024)  Strävan...

Kort om Behandlingsstruktur

Om Behandlingsstrukur Att struktur är nödvändigt är nog alla överens om. Dels för att kunna mäta förändring/resultat, för att kunna kommunicera/överföra dito till uppdragsgivare men också för att skapa tydlighet och motivation för klienterna. Sist men inte minst att...