Referenser

Även om företaget är nytt, har vi genom åren samlat på oss en hel del erfarenheter. Här samlar vi på oss lite vad våra remittenter och samverkanspartners tycker om oss.

”Ljung&Sjöberg är specialister inom dold psykisk ohälsa och riktar sig till arbetsgivare i näringslivet. Vi erbjuder våra tjänster till kunder i hela landet och på vissa orter samverkar vi även med externa vårdleverantörer. Samarbetet med Lars Öhman uppskattades med avseende på hans professionalism, kompetens, behandlingsleverans och lyhördhet och förståelse för Ljung&Sjöbergs processer.”  

Annica Wigert

Partneransvarig, Ljung och Sjöberg AB

Lars är en mycket kompetent behandlare som har ett genuint intresse av att stötta individen utifrån forskningsbaserade metoder. Lars håller sig hela tiden uppdaterade och vill ständigt förnya, förbättra och digitalisera sitt arbete. Eftersom att Lars även har erfarenhet av ha arbetat som chef har han även förståelse för arbetsgivarperspektivet. På en av våra chefsdagar höll Lars en mycket uppskattad föreläsning om alkohol och droger. Vi har haft ett mycket gott samarbete via min nuvarande arbetsgivare Gästrike Räddningstjänst och i Tierps kommun som tidigare arbetsgivare. Jag kan varmt rekommendera Lars både för utbildning och för behandlingsarbete. 

Frida Wikström

HR Chef, Gästrike Räddningstjänst

Jag kom i kontakt med Lars för några år sedan. Då utifrån att Lars har stort intresse för digital utveckling inom beroendevården där han även var med i vår utvecklingsgrupp inför 2a versionen av Tripple A. Lars har därefter bistått oss med föreläsningar utifrån det digitala vården utifrån spelberoende-problematik men även bistått med tankar och ideer för vidareutvecklingen av vår produkt. Många av de tankar han hade för något år sedan har vi implementerat i nuvarande Previct. Jag har i mina samtal uppfattat Lars som en kompetent och driven behandlare och kan varmt rekommendera honom i er strävan att bistå med bra professionell behandling för era medarbetare.

Stefan Helander

Fd Försäljningschef, Kontigo Care AB

En bra och tydlig utbildare. Med bra upplägg av teori och rollspel tydliggör metoderna och gör det märkbart vilka frågeställningar jag behövde lyfta. Bra på att se varje deltagare i gruppen. Ger mycket feedback som betingande min vetgirighet.

Lindha Hedman

Beroendeterapeut, Gävle Öppenvård

Jag gick en CRA utbildning med RevErea och Lars Öhman och har även efter utbildningen fått en bra handledning helt kostnadsfritt. Det betyder mycket för mig att veta att jag alltid kan mejla en fråga och få ett svar efter avslutad utbildning.

Anonym

Beroendeterapeut