Så som vi ser det både genom egen erfarenhet och forskning så hänger beroendet ihop med psykisk ohälsa. Att då som professionell inte hanterar båda problematikerna ser vi som en brist. För oss är det en självklarhet, vi jobbar alltid med samsjuklighetsperspektiv och transdiagnostiskt synsätt.

Är du nyfiken på detta så utbildar vi i samsjuklighet i enlighet med Liria Ortiz manual som vi även arbetar i själva.

Klicka på länken nedan

Metodutbildningar – Lista