Samsjuklighet

Så som vi ser det både genom egen erfarenhet och forskning så hänger beroendet ihop med psykisk ohälsa. Att då som professionell inte hanterar båda problematikerna ser vi som en brist. För oss är det en självklarhet, vi jobbar alltid med samsjuklighetsperspektiv och...

Vi breddar ÅP tillämpningen

Återfallsprevention i olika tappningar till hösten    Vi kommer  presentera specifikt inriktade versioner utav programmet    Återfallsprevention (ÅP) på flertalet områden såsom spel, kriminalitet och ångest.  Under de senaste åren har ÅP används inom dessa områden av...
Samarbete med Stensunds folkhögskola

Samarbete med Stensunds folkhögskola

Just idag gläds vi i RevErea åt att vi inleder samarbete med Stensunds Folkhögskola med uppdrag i deras Socialpedagogutbildning. Grovplaneringen tillsammans med Stensunds folkhögskola för våren är klar och vårt arbete med detaljplaneringen kommer göras under de...