Mindfulness är fortsatt starkt evidensbaserad metod för förbättrad fysiologisk och psykologisk hälsa

Underliggande processer eller verkningsmekanismer bakom mindfulnessbaserade program (MBSR, MBKT)*

Starkast evidens just nu:

  • Kliniska diagnoser som humörstörningar, smärt- och beroende tillstånd
  • Störst minskning av symptom ses vid depression, ångest och stress
  • Den vanligaste diagnosöverskridande prediktorn är ältande av negativa tankar (RNT)

Khoury et al. 2013, Goldberg et al. 2018, Jayawardene et al. 2017, Kuyken et al. 2016, Creswell, J. D. 2017

Prova gärna våran Mindfulnesskurs

En bättre version av sig själv – Lista