Välj en sida

RevEre@ betyder HEDER på latin. För oss innebär det att vårt arbete ska präglas av att namnet och vår verksamhet med dess innehåll har ett gott anseende. Att vi som är verksamma har en hög pliktkänsla, är moraliska, ärliga och pålitliga gentemot klienter, remittenter och samverkanspartnes. 

 

HEDER i detta sammanhang innebär även att vi är stolta över vårt arbete. Stolta över att få arbeta med dig.

Bryter vi ned ordet RevEre@ till tre andra ord som Rev, Rea och E så kan vi se rev som en struktur under vattenytan som ger skydd för många vattenlevande djur. Vi vill kunna se vår verksamhet som en trygg plats att komma till.

Rea är förkortningen för realisation. Vår erfarenhet är att många som behöver hjälp av professionella för att ta sig ur ett beroende har svårt att komma till hjälpen. Hindren är många men priset kan vara ett. Vi vill stå för en verksamhet som tar bort så många av hindren som möjligt genom att erbjuda en tillgänglig och flexibel vård så billigt som möjligt. E i detta sammanhang står för e-hälsa då vi hela tiden tänker tankar som hur kan vi lösa detta digitalt inkl vår behandling.

Vi har alla någon gång mått dåligt, förlorat en vän, partner eller jobb. Att komma tillbaka till glädjen är inte alltid lätt men värt arbetet. Vår ide är att finnas där med god kunskap om psykisk hälsa, mänskligt beteende och vetenskaplig metodik i en trygg och varm miljö för bästa förutsättningen att du återigen ska kunna vara den bästa versionen av dig själv.

IVO ställer tydligare krav för att få ett tillstånd och sedan behålla det. I både tillståndsprövningen och i tillsynen granskas vi ägare och ledning mer omfattande än tidigare. Läs mer om vad och vilka IVO prövar för lämplighet.

Att ha ett tillstånd ser vi som en viktig del i vårt kvalitetsarbete och som en trygghet för dig som både remittent och klient. Ni vet att vår verksamhet har en granskad kvalitetsnivå samt att ni vända er till IVO vid ett felaktigt bemötande.

 

100 % behandling

Förändring uppstår i en trygg miljö med trygga människor.

Att förändra sitt mående och beteenden innebär att kunna närma sig det som är svårt och jobbigt i livet och ha en motivation att vilja hjälpa sig själv. Det handlar om att agera på sätt som är hjälpsamma och som ökar vårt välmående. För att kunna agera på det sättet så behöver vi vissa förmågor – t.ex att vara omhändertagande och att kunna tolerera obehag. Vi hjälper dig med det genom att synliggöra destruktiva tanke-, känslo och beteendemönster i en trygg miljö med erfarna terapeuter.

Therapy Beyond Imagination

Virtual Reality i behandling?

Ja det stämmer! Som första företag i Sverige kan vi komplettera vår KBT behandling med Virtuell Reality

Boka tid med sakkunnig i Gävle

Det är enkelt att boka en tid. Gå in till vår bokningssida och hitta en tid och stödinsats som passar just dig.

Boka tid med sakkunnig i Stockholm

Det är enkelt att boka en tid. Gå in till vår bokningssida och hitta en tid och stödinsats som passar just dig.

Våra verksamhetsområden

Beroende

Med lång erfarenhet och en bred kunskaps och metodbas är vi duktiga på beroendevård i öppna former. Med öppna former menar vi att klienten kan bo kvar i hemmet. Med digitala verktyg kan vi skapa trygga, tillgängliga och kontinuerliga insatser.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är utbredd i Sverige och vi har ett tillgängligt stöd. Ett knapptryck och du är i kontakt med din behandlare. Boka en tid med en behandlare här nedan på sidan.

Föräldrar och anhöriga

Vårt föräldraskapsstöd syftar till att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. 

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. 

Vårt stöd riktar sig till både den som blivit/blir utsatt och den som utsätter någon för våld. 

För professionella

Mångsidigt utbildningspaket från behandlingsmetoder till hur arbetsgivaren kan agera. Besök vår utbildningssida genom att klicka på bilden ovan. 

Våra ledord i vårt arbete.

Flexibel: Vi anpassar oss efter rådande situationer, är mångsidiga i vårt arbete, rörliga och flyttbara.

Tillgängliga: Vi följer uppdraget så länge vi tillåts vara med och vi ser stödet i ett fortlöpande sammanhang.

Trygghet: Vi erbjuder en trygg plats plats för de förändringar individen vill genomföra.  

Kvalitet:  RevErea står för kvalitetssäkrad utbildning, psykosocial behandling och socialt stöd i vardagen

Referenser

Även om företaget är nytt, har vi genom åren samlat på oss en hel del erfarenheter. Här samlar vi på oss lite vad våra remittenter och samverkanspartners tycker om oss.

”Ljung&Sjöberg är specialister inom dold psykisk ohälsa och riktar sig till arbetsgivare i näringslivet. Vi erbjuder våra tjänster till kunder i hela landet och på vissa orter samverkar vi även med externa vårdleverantörer. Samarbetet med Lars Öhman uppskattades med avseende på hans professionalism, kompetens, behandlingsleverans och lyhördhet och förståelse för Ljung&Sjöbergs processer.”  

Annica Wigert

Partneransvarig, Ljung och Sjöberg AB

Lars är en mycket kompetent behandlare som har ett genuint intresse av att stötta individen utifrån forskningsbaserade metoder. Lars håller sig hela tiden uppdaterade och vill ständigt förnya, förbättra och digitalisera sitt arbete. Eftersom att Lars även har erfarenhet av ha arbetat som chef har han även förståelse för arbetsgivarperspektivet. På en av våra chefsdagar höll Lars en mycket uppskattad föreläsning om alkohol och droger. Vi har haft ett mycket gott samarbete via min nuvarande arbetsgivare Gästrike Räddningstjänst och i Tierps kommun som tidigare arbetsgivare. Jag kan varmt rekommendera Lars både för utbildning och för behandlingsarbete. 

Frida Wikström

HR Chef, Gästrike Räddningstjänst

Jag kom i kontakt med Lars för några år sedan. Då utifrån att Lars har stort intresse för digital utveckling inom beroendevården där han även var med i vår utvecklingsgrupp inför 2a versionen av Tripple A. Lars har därefter bistått oss med föreläsningar utifrån det digitala vården utifrån spelberoende-problematik men även bistått med tankar och ideer för vidareutvecklingen av vår produkt. Många av de tankar han hade för något år sedan har vi implementerat i nuvarande Previct. Jag har i mina samtal uppfattat Lars som en kompetent och driven behandlare och kan varmt rekommendera honom i er strävan att bistå med bra professionell behandling för era medarbetare.

Stefan Helander

Fd Försäljningschef, Kontigo Care AB

En bra och tydlig utbildare. Med bra upplägg av teori och rollspel tydliggör metoderna och gör det märkbart vilka frågeställningar jag behövde lyfta. Bra på att se varje deltagare i gruppen. Ger mycket feedback som betingande min vetgirighet.

Lindha Hedman

Beroendeterapeut, Gävle Öppenvård

Jag gick en CRA utbildning med RevErea och Lars Öhman och har även efter utbildningen fått en bra handledning helt kostnadsfritt. Det betyder mycket för mig att veta att jag alltid kan mejla en fråga och få ett svar efter avslutad utbildning.

Anonym

Beroendeterapeut

Vi har avtal med.

NACKA KOMMUN