RevEre@ betyder HEDER på latin. För oss innebär det att vårt arbete ska präglas av att namnet och vår verksamhet med dess innehåll har ett gott anseende. Att vi som är verksamma har en hög pliktkänsla, är moraliska, ärliga och pålitliga gentemot klienter, remittenter och samverkanspartners. 

 

HEDER i detta sammanhang innebär även att vi är stolta över vårt arbete. Stolta över att få arbeta med dig.

Bryter vi ned ordet RevEre@ till tre andra ord som Rev, Rea och E så kan vi se rev som en struktur under vattenytan som ger skydd för många vattenlevande djur. Vi vill kunna se vår verksamhet som en trygg plats att komma till.

Rea är förkortningen för realisation. Vår erfarenhet är att många som behöver hjälp av professionella för att ta sig ur ett beroende har svårt att komma till hjälpen. Hindren är många men priset kan vara ett. Vi vill stå för en verksamhet som tar bort så många av hindren som möjligt genom att erbjuda en tillgänglig och flexibel vård så billigt som möjligt. E i detta sammanhang står för e-hälsa då vi hela tiden tänker tankar som hur kan vi lösa detta digitalt inkl vår behandling.

Vi har alla någon gång mått dåligt, förlorat en vän, partner eller jobb. Att komma tillbaka till glädjen är inte alltid lätt men värt arbetet. Vår ide är att finnas där med god kunskap om psykisk hälsa, mänskligt beteende och vetenskaplig metodik i en trygg och varm miljö för bästa förutsättningen att du återigen ska kunna vara den bästa versionen av dig själv.

För att erbjuda den bästa vården och stödet arbetar vi strukturerat med evidensbaserad metodik. Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet genom vårt ledningssystem samt tillstånd för verksamheten. Vårt behandlingsarbete kvalitetssäkras genom att vi har patient-/klientansvarig psykoterapeut som även handleder våra behandlare.

NYHETER

Mindfulness

Mindfulness är fortsatt starkt evidensbaserad metod för förbättrad fysiologisk och psykologisk hälsa Underliggande processer eller verkningsmekanismer bakom mindfulnessbaserade program (MBSR, MBKT)* Starkast evidens just nu: Kliniska diagnoser som humörstörningar,...

Samsjuklighet

Så som vi ser det både genom egen erfarenhet och forskning så hänger beroendet ihop med psykisk ohälsa. Att då som professionell inte hanterar båda problematikerna ser vi som en brist. För oss är det en självklarhet, vi jobbar alltid med samsjuklighetsperspektiv och...

IVO ställer tydligare krav för att få ett tillstånd och sedan behålla det. I både tillståndsprövningen och i tillsynen granskas vi ägare och ledning mer omfattande än tidigare. Läs mer om vad och vilka IVO prövar för lämplighet.

Att ha ett tillstånd ser vi som en viktig del i vårt kvalitetsarbete och som en trygghet för dig som både remittent och klient. Ni vet att vår verksamhet har en granskad kvalitetsnivå samt att ni vända er till IVO vid ett felaktigt bemötande.

 

Vår handledare och patient-/klientansvarige

 

Maria Vicente är legitimerad psykoterapeut, certifierad Schematerapeut på avancerad nivå, certifierad handledare i KBT, under certifiering för certifierad handledare i Schematerapi. Maria har bred och djup teoretisk och klinisk kunskap inom psykoterapi och schematerapi.

Våra utbildare och behandlare

Lars är grundaren av RevErea och har en mångårig erfarenhet som behandlare främst inom öppenvård men även som chef och utbildare. Lars utbildade sig till Addiktolog för över 20 år sedan och har genom åren vidareutbildat sig inom ett flertal metoder och även skaffat sig en Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT Steg 1). Idag väger Lars gärna in metoder som Compassionfokuserad terapi och schematerapi i kombination med KBT eller A(CRA) behandling. Lars är idag även linjeansvarig för en ettårig vidareutbildning med inriktning gentemot beroende med KBT metodik vid Stensunds Folkhögskola

Lars är även verksam inom handledning inom det sociala arbetsområdet samt innehar handledningsuppdrag inom näringslivet.

 

Micke har en lång erfarenhet från behandlingsvärlden, då både öppenvård och HVB-världen. Har även under de senaste 10 åren utbildat inom behandlingsområdet kontinuerligt.

Micke har en beteendevetargrund och en Grundläggande psykoterapiutbildning( KBT Steg 1) samt en Alkohol och drogterapeututbildning. Samt kortare fortbildning i en bred utsträckning. Micke har även haft flertalet anställningar som Behandlingsansvarig i olika verksamheter. Att skapa struktur och dokument för behandling och att se till att komplett behandlingstruktur finns på en arbetsplats är också ett specialområde. Mindfulness praktiseras och lärs ut på regelbunden basis.

Samt utbildat inom kriminalitet på Stensunds folkhögskola under några år.

Gemensamt om oss:

Vi är båda KBT inriktade med lång erfarenhet av behandling. Tillsammans specialiserar vi oss gentemot psykisk ohälsa, beteendeproblematik såsom problematisk skolfrånvaro och utåtagerande och normbrytande beteenden hos barn och ungdomar, personlighetsstörningar och kriminalitet i kombination med beroende.

Vi har många likheter som liknande fritids- och återhämtningsintressen. Vi har båda en grund i KBT med stor förståelse för annan behandlignsmetodik som 12 steg då vi båda har det i våra grundutbildnignar. Vår utgångspunkt i både utbildning och behandling är att förändring och lärande sker i trygghet, vilket medför att vi lägger stort fokus på att deltagare känner sig trygga i grupperna samt att våga uttrycka skilda åsikter och tankar.

 Men vi har även skillnader. Mikael har genom åren valt att specialisera sig gentemot kriminalitet och ungdomar/unga vuxna och Lars gentemot psykisk ohälsa och vuxna samt anhöriga.

 Tillsammans täcker vi på det sättet ett brett spektrum i både utbildning och behandling.

100 % behandling

Förändring uppstår i en trygg miljö med trygga människor.

Att förändra sitt mående och beteenden innebär att kunna närma sig det som är svårt och jobbigt i livet och ha en motivation att vilja hjälpa sig själv. Det handlar om att agera på sätt som är hjälpsamma och som ökar vårt välmående. För att kunna agera på det sättet så behöver vi vissa förmågor – t.ex att vara omhändertagande och att kunna tolerera obehag. Vi hjälper dig med det genom att synliggöra destruktiva tanke-, känslo och beteendemönster i en trygg miljö med erfarna terapeuter.

Therapy Beyond Imagination

Virtual Reality i behandling?

Ja det stämmer! Som första företag i Sverige kan vi komplettera vår KBT behandling med Virtuell Reality

Boka tid med sakkunnig i Gävle

Det är enkelt att boka en tid. Gå in till vår bokningssida och hitta en tid och stödinsats som passar just dig.

Boka tid med sakkunnig i Stockholm

Det är enkelt att boka en tid. Gå in till vår bokningssida och hitta en tid och stödinsats som passar just dig.

Våra kompetensområden

 

 

Beroende

Med lång erfarenhet och en bred kunskaps och metodbas är vi duktiga på beroendevård i öppna former. Med öppna former menar vi att klienten kan bo kvar i hemmet. Med digitala verktyg kan vi skapa trygga, tillgängliga och kontinuerliga insatser.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är utbredd i Sverige och vi har ett tillgängligt stöd. Ett knapptryck och du är i kontakt med din behandlare. Boka en tid med en behandlare här nedan på sidan.

Föräldrar och anhöriga

Vårt föräldraskapsstöd syftar till att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. 

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. 

Vårt stöd riktar sig till både den som blivit/blir utsatt och den som utsätter någon för våld. 

Våra utbildningar

Mångsidiga utbildningspaket från behandlingsmetoder till hur arbetsgivaren kan agera. Mer teoretiska föreläsningar samt fördjupande kursen för personlig utveckling. Besök vår utbildningssida genom att klicka på bilden ovan.

Kriminalitet

Idag jobbar vi med klassisk KBT och programmet MRT. Från hösten kommer vi jobba med vårt egenutvecklade program

Familjehemsstöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot redan befintliga familjehem för att stärka/behandla under en viss tid. Jämförbart med behandlingsfamilj.

Familjestöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot den biologiska familjen.

Behandlingstruktur

Vår erfarenhet är att struktur är nödvändigt. Vi har erfarenhet att utforma behandlingssystem  både på nystartade och befintliga verksamheter. allt från insatssystem till större organisatoriska system.

Programutvecklare

Vi utvecklar och modifierar behandlingsprogram för områden som vi innehar både kunskap och erfarenhet i. Just nu pågår utveckling av ett nytt kriminalitetsprogram i tre steg.

Kriminalitet

Idag jobbar vi med klassisk KBT och programmet MRT. Från hösten kommer vi jobba med vårt egenutvecklade program

Familjehemsstöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot redan befintliga familjehem för att stärka/behandla under en viss tid. Jämförbart med behandlingsfamilj.

Familjestöd

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot den biologiska familjen.

Behandlingstruktur

Vår erfarenhet är att struktur är nödvändigt. Vi har erfarenhet att utforma behandlingssystem  både på nystartade och befintliga verksamheter. allt från insatssystem till större organisatoriska system.

Programutvecklare

Vi utvecklar och modifierar behandlingsprogram för områden som vi innehar både kunskap och erfarenhet i. Just nu pågår utveckling av ett nytt kriminalitetsprogram i tre steg.

Våra utbildningar

 

  • Vi utbildar både professionella och privatpersoner.
  • Vi har färdiga utbildningar.
  • Kan skräddasy uppdragsutbildningar.
  • Föreläsningar är öppna för båda målgrupperna.

Våra ledord i vårt arbete.

Flexibel: Vi anpassar oss efter rådande situationer, är mångsidiga i vårt arbete, rörliga och flyttbara.

Tillgängliga: Vi följer uppdraget så länge vi tillåts vara med och vi ser stödet i ett fortlöpande sammanhang.

Trygghet: Vi erbjuder en trygg plats plats för de förändringar individen vill genomföra.  

Kvalitet:  RevErea står för kvalitetssäkrad utbildning, psykosocial behandling och socialt stöd i vardagen

Referenser

Även om företaget är nytt, har vi genom åren samlat på oss en hel del erfarenheter. Här samlar vi på oss lite vad våra remittenter och samverkanspartners tycker om oss.

”Ljung&Sjöberg är specialister inom dold psykisk ohälsa och riktar sig till arbetsgivare i näringslivet. Vi erbjuder våra tjänster till kunder i hela landet och på vissa orter samverkar vi även med externa vårdleverantörer. Samarbetet med Lars Öhman uppskattades med avseende på hans professionalism, kompetens, behandlingsleverans och lyhördhet och förståelse för Ljung&Sjöbergs processer.”  

Annica Wigert

Partneransvarig, Ljung och Sjöberg AB

Lars är en mycket kompetent behandlare som har ett genuint intresse av att stötta individen utifrån forskningsbaserade metoder. Lars håller sig hela tiden uppdaterade och vill ständigt förnya, förbättra och digitalisera sitt arbete. Eftersom att Lars även har erfarenhet av ha arbetat som chef har han även förståelse för arbetsgivarperspektivet. På en av våra chefsdagar höll Lars en mycket uppskattad föreläsning om alkohol och droger. Vi har haft ett mycket gott samarbete via min nuvarande arbetsgivare Gästrike Räddningstjänst och i Tierps kommun som tidigare arbetsgivare. Jag kan varmt rekommendera Lars både för utbildning och för behandlingsarbete. 

Frida Wikström

HR Chef, Gästrike Räddningstjänst

Jag kom i kontakt med Lars för några år sedan. Då utifrån att Lars har stort intresse för digital utveckling inom beroendevården där han även var med i vår utvecklingsgrupp inför 2a versionen av Tripple A. Lars har därefter bistått oss med föreläsningar utifrån det digitala vården utifrån spelberoende-problematik men även bistått med tankar och ideer för vidareutvecklingen av vår produkt. Många av de tankar han hade för något år sedan har vi implementerat i nuvarande Previct. Jag har i mina samtal uppfattat Lars som en kompetent och driven behandlare och kan varmt rekommendera honom i er strävan att bistå med bra professionell behandling för era medarbetare.

Stefan Helander

Fd Försäljningschef, Kontigo Care AB

En bra och tydlig utbildare. Med bra upplägg av teori och rollspel tydliggör metoderna och gör det märkbart vilka frågeställningar jag behövde lyfta. Bra på att se varje deltagare i gruppen. Ger mycket feedback som betingande min vetgirighet.

Lindha Hedman

Beroendeterapeut, Gävle Öppenvård

Jag gick en CRA utbildning med RevErea och Lars Öhman och har även efter utbildningen fått en bra handledning helt kostnadsfritt. Det betyder mycket för mig att veta att jag alltid kan mejla en fråga och få ett svar efter avslutad utbildning.

Anonym

Beroendeterapeut

Vi har avtal med.

NACKA KOMMUN