Vi har mycket goda nyheter då vi knutit Fil. Dr. Sophia Söderström till vårat arbete och utveckling av programmet Bytabana. Vi öppnar redan nu för att starta forskning på Bytabana genom att tillsammans med Sophia söka pengar för forskning inom snar framtid. Att vara en del i att ta fram ny forskning och ta del av kommande forskning ser vi som en självklarhet inom Reverea.