Just idag gläds vi i RevErea åt att vi inleder samarbete med Stensunds Folkhögskola med uppdrag i deras Socialpedagogutbildning. Grovplaneringen tillsammans med Stensunds folkhögskola för våren är klar och vårt arbete med detaljplaneringen kommer göras under de kommande veckorna med fokus inom områden som manualbaserad behandling, behandlarrollen, behandlingsplanering, beroendelära och beroendesjukdomen, vad som fungerar i behandling, spelmissbruk och theory of addiction.

Det rör sig nu framåt och vi har för inte så länge sedan avslutat en MET utbildning och ser nu framåt mot 2019 med uppdragsutbildning i Trollhättan som uppstart. Sedan rullar vi framåt i en rejäl takt med bland annat distansutbildningar i CRA och MET som vi får mer och mer förfrågningar kring.

Vår digitala resa går även den framåt. Förutom att vi idag kan bedriva lärarledda utbildningar och även behandlingar över nätet har vi även lagt vår första självhjälpsbehandling/-utbildning på nätet, Smartare alkoholkonsumtion. Syftet med den utbildningen är att hjälpa individer ifrågasätta sin konsumtion och lära individen tekniker för mer hälsosamma konsumtionsnivåer. Metoden bygger på KBT men är även än så länge en provverksamhet och vi söker hela tiden aspiranter som vill testa den gratis.

Utöver planeringen på dessa utbildningar snickrar vi på två nya ideer som kommer kräva samarbete med andra. Men, det återkommer vi med.