Återfallsprevention i olika tappningar till hösten 

 

Vi kommer  presentera specifikt inriktade versioner utav programmet    Återfallsprevention (ÅP) på flertalet områden såsom spel, kriminalitet och ångest. 

Under de senaste åren har ÅP används inom dessa områden av flertalet aktörer såsom kriminalvården och vårdcentraler med gott resultat. Dessa program kan ses som fristående eller som komplement till tidigare behandlingsinsatser. 

Dessa specifika program kommer naturligtvis bygga på Marlatts ursprungsprogam men anpassad till specifikt område där vi ersätter den teoretiska biten med aktuellt område samt gör en del anpassningar i uppgifter som anses nödvändiga. 

Utbildningstillfällen kommer från och med januari (2024)