Skolstartstider

Nu är skolorna igång igen men inte alltid så lätt för den ökade antalet elever med problematisk skolfrånvaro. Den psykiska ohälsan kan öka hos individerna och i sin tur deras familjer. Detta växande problematik har vi lång erfarenhet av på Reverea, både personlig och...

Nytt Krimprogram

Från hösten kommer vi att jobba med vårt egenutvecklade krimprogram. Reverea kommer att presentera ett nytt behandlingsprogram för kriminalitet i tre steg.   Första steget kommer till hösten, andra steget till våren (2024) och tredje steget till hösten (2024)  Strävan...

Kort om Behandlingsstruktur

Om Behandlingsstrukur Att struktur är nödvändigt är nog alla överens om. Dels för att kunna mäta förändring/resultat, för att kunna kommunicera/överföra dito till uppdragsgivare men också för att skapa tydlighet och motivation för klienterna. Sist men inte minst att...

Allians eller Ställföreträdande förälder

I behandling pratar vi ofta om vikten av att ha en bra allians med klienten. Vi i RevErea vill ta det begreppet lite längre. Vi utgår från att läkningen av emotionella sår sker i en relation där individen får uppleva att de känslomässiga behoven blir tillgodosedda...

Det Transdiagnostiska perspektivet

Under de senaste decennierna har det skett stora framsteg i behandlingen av ångest och affektiva syndrom. Nya effektiva behandlingar som många bygger på KBT har utvecklats för de flesta tillstånden inom mental hälsa. Dessa metoder har varit snävt inriktade på de...

RevErea tecknar avtal med Gästrike kommunerna

Vi har i veckan fått tilldelningsbeslut om ramavtal med ett flertal Gästrike kommuner rörande beroendevård för kommunalt anställda.  Av ett flertal företag rangordnas RevErea nummer ett av Inköp Gävleborg, mycket tack vare goda referenser, hög kvalitet i insatser,...