Om Behandlingsstrukur

Att struktur är nödvändigt är nog alla överens om. Dels för att kunna mäta förändring/resultat, för att kunna kommunic era/överföra dito till uppdragsgivare men också för att skapa tydlighet och motivation för klienterna. Sist men inte minst att kunna granskas av myndigheter och för att kunna vara en del av forskningens värld.

Vår erfarenhet på över 20 år när det gäller behandling i formaten öppenvård, familjhemsvård och HVB-vård har skapat en gedigen kunskap och genom vår bakgrund har vi startat upp verksamheter inom alla tre formaten men även varit delaktigt i utvecklande av strukturella system i redan befintliga verksamheter så vet vi hur man prioriterar och skapar kompletterande struktur till redan befintlig.

Vi hjälper er gärna med detta. Då vi jobbat med olika uppdragsgivare genom åren har vi stor erfarenhet av vad som krävs av dessa.

"

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer

Att arbeta hemma

Att lämna en begynnande destruktiv livsstil är inte heller något som sker med engång bara för att individen har blivit socialiserad till ett nytt liv. Rollrester som tankemönster och problemlösningsstrategier finns kvar i individen som gör sig påminda i det nya livet. I den meningen handlar det ibland om att föra ett inre krig mot sina egna tankar.

Hur vi arbetar

Beroende på klientens problemtyngd erbjuder RevErea kunderna möjligheten att växa ur ett beroende/psykosociala problem i en processkedja som inleds med utredning/kartläggning av problemets omfattning, behandling/stödsamtal (enskilt och i grupp) och psykosocialt stöd i syfte att lära sig ett liv med antingen minskad konsumtion eller ett liv utan alkohol, narkotika och spel.

Våra behandlingar

RevEre@ erbjuder kundspecifika behandlingar för individer med skadligt bruk, missbruk eller beroende och dess anhöriga samt för individer med psykisk ohälsa. Vi har stor erfarenhet att skräddarsy behandlingar utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid.

Genom vårt nätverk har vi dessutom möjlighet att samordna behandlingar och stöd som möjliggör nätverkande och behandlingslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.