Om Beroendet

Vi menar att beroendet (Addiction) är ett motivationssystem som är ur balans vilket gör att individen gång efter gång ställer till det för sig genom att använda en drog. Beroende är när man inte längre klarar av att styra intaget av en drog.

Med beroende (addiktion) menar vi ett tillstånd alt sjukdom som fortskrider över tid och är antingen process- (kriminalitet, spel, sex, medberoende mm) eller intagsrelaterat (alkohol, narkotika, mat mm) där individen trots bestämda beslut och föresatser gång på gång, misslyckas med att avstå från vissa vanor eller handlingsmönster.

Vår definition innebär tex att alkoholen, spelandet eller narkotikan är symptomet på en mer djuplodande problematik, där beroendet kan vara enprimär sjukdom med tillhörande biopsykosocial problematik eller ett övergående tillstånd beroende på individens biopsykosociala omständigheter. Definitionen sätter fokus på individens motivation och vilja till att göra en förändring i sina livsval.

För att definiera och kartlägga det substansrelaterade beroendet tillsammans med kund, använder vi ICD 10s eller DSM 5s kriterier.

"

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer

Att arbeta hemma

Att lämna en begynnande destruktiv livsstil är inte heller något som sker med engång bara för att individen har blivit socialiserad till ett nytt liv. Rollrester som tankemönster och problemlösningsstrategier finns kvar i individen som gör sig påminda i det nya livet. I den meningen handlar det ibland om att föra ett inre krig mot sina egna tankar.

Hur vi arbetar

Beroende på klientens problemtyngd erbjuder RevErea kunderna möjligheten att växa ur ett beroende/psykosociala problem i en processkedja som inleds med utredning/kartläggning av problemets omfattning, behandling/stödsamtal (enskilt och i grupp) och psykosocialt stöd i syfte att lära sig ett liv med antingen minskad konsumtion eller ett liv utan alkohol, narkotika och spel.

Våra behandlingar

RevEre@ erbjuder kundspecifika behandlingar för individer med skadligt bruk, missbruk eller beroende och dess anhöriga samt för individer med psykisk ohälsa. Vi har stor erfarenhet att skräddarsy behandlingar utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid.

Genom vårt nätverk har vi dessutom möjlighet att samordna behandlingar och stöd som möjliggör nätverkande och behandlingslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.