Om Familjestöd

Då vi på Reverea tror på insatser i familjen och då kanske i tid i den biologiska familjen. Blir det en självklarhet att leverera familjestöd till familjer i motsvarande form som kommunalt öppenvårdsformat. Vår tidigare erfarenhet av stöd i tid till familjer är utav positiv ton och utbildning och erfarenhet finns från tidigare tjänstgöring hos Magelungen.

Vi jobbar utifrån ett multisystemiskt tänk med tydlig rollfördelning och starkt nätverksfokus riktat mot familjen för att stärka/behandla under en viss tid. 

Att komplettera detta stöd med specifika insatser för den placerade inom våra kompetensområden är något vi tror på och rekommenderar,

Naturligtvis gör vi kartläggning om så önskas

"

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer

Att arbeta hemma

Att lämna en begynnande destruktiv livsstil är inte heller något som sker med engång bara för att individen har blivit socialiserad till ett nytt liv. Rollrester som tankemönster och problemlösningsstrategier finns kvar i individen som gör sig påminda i det nya livet. I den meningen handlar det ibland om att föra ett inre krig mot sina egna tankar.

Hur vi arbetar

Beroende på klientens problemtyngd erbjuder RevErea kunderna möjligheten att växa ur ett beroende/psykosociala problem i en processkedja som inleds med utredning/kartläggning av problemets omfattning, behandling/stödsamtal (enskilt och i grupp) och psykosocialt stöd i syfte att lära sig ett liv med antingen minskad konsumtion eller ett liv utan alkohol, narkotika och spel.

Våra behandlingar

RevEre@ erbjuder kundspecifika behandlingar för individer med skadligt bruk, missbruk eller beroende och dess anhöriga samt för individer med psykisk ohälsa. Vi har stor erfarenhet att skräddarsy behandlingar utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid.

Genom vårt nätverk har vi dessutom möjlighet att samordna behandlingar och stöd som möjliggör nätverkande och behandlingslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.