Från hösten kommer vi att jobba med vårt egenutvecklade krimprogram.

Reverea kommer att presentera ett nytt behandlingsprogram för kriminalitet i tre steg.  

Första steget kommer till hösten, andra steget till våren (2024) och tredje steget till hösten (2024) 

Strävan med detta program är att komplettera och göra behandling för kriminalitet mer integrerat med andra områden samt skapa ett utvecklande djup stegvis för individen i behandlingen för ökad livskvalitet. Stegen finns till för att dels möta upp olika grader av problem och för att med flexibilitet kunna ges av olika aktörer 

 

Programmet riktar sig mot behandlingshem, familjehem och öppenvårdsformat och kan drivas både i grupp och enskilt samt både på plats och på onlinebasis. Programmet kommer att vara lättillgängligt, ekonomiskt och tydligt. 

 

Programmet kommer att vara kompatibelt med andra befintliga program på området samt med andra program för närliggande problematiker. Även ett transdiagnostiskt synsätt med nya forskningsrön på olika områden såsom Positiv psykologi, Compassionbegreppet kompletterar grundläggande teorier runt kriminalitet, dess uppkomst och behandling. 

Programmet kommer att vara flexibelt men vissa kärnkomponenter som är obligatoriska. 

 

Basen kommer vara KBT och MI. Många redan väl beprövade KBT-verktyg kommer att finnas med och några nya därtill. Att tillägga så kommer fokus att starta vid beteendemässigt arbete men sedan stegvis gå mot mer kognitivt arbete och avslutas i ett djupare plan i personligheten. 

Lång tid i arbete med denna målgrupp har resulterat i mycket erfarenhet och många utbildningstimmar i kriminologi har varit vägen till detta projekt som har mognat under många år och nu är det dags.  

Programmet kommer att utvärderas från start och testköras i mindre miljö. På sikt skall forskningsbaserad utvärdering skapas i kontakt med universitet/högskola. 

Programmet kommer att utvecklas enligt riktlinjer från Socialstyrelsen och målet är att vi även som program skall finnas med där. Från start kommer vi också att jobba för att programmet kan bli aktuellt som straffpåföljd inom ungdomsvård. 

Att integrera detta program med metodstöd som t.ex. BBIC är också något vi från början beaktat med vid utvecklingen. 

"

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer

Att arbeta hemma

Att lämna en begynnande destruktiv livsstil är inte heller något som sker med engång bara för att individen har blivit socialiserad till ett nytt liv. Rollrester som tankemönster och problemlösningsstrategier finns kvar i individen som gör sig påminda i det nya livet. I den meningen handlar det ibland om att föra ett inre krig mot sina egna tankar.

Hur vi arbetar

Beroende på klientens problemtyngd erbjuder RevErea kunderna möjligheten att växa ur ett beroende/psykosociala problem i en processkedja som inleds med utredning/kartläggning av problemets omfattning, behandling/stödsamtal (enskilt och i grupp) och psykosocialt stöd i syfte att lära sig ett liv med antingen minskad konsumtion eller ett liv utan alkohol, narkotika och spel.

Våra behandlingar

RevEre@ erbjuder kundspecifika behandlingar för individer med skadligt bruk, missbruk eller beroende och dess anhöriga samt för individer med psykisk ohälsa. Vi har stor erfarenhet att skräddarsy behandlingar utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid.

Genom vårt nätverk har vi dessutom möjlighet att samordna behandlingar och stöd som möjliggör nätverkande och behandlingslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.