Just idag skickade vi in vår ansökan om att bli autoriserade utbildare för en Grundläggande Psykoterapiutbildning via Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Nu är processen igång och vi hoppas att bli autoriserade innan året är slut. Vi har lagt upp en bra planering med ett bra innehåll tillsammans med phdr Sophia Söderberg som utbildningsansvarig och examinator. Sophia kommer även vara delaktig i utbildningen som handledare och lärare. 

Vår ide med utbildningen är att göra den tillgänglig som distansutbildning för att nå så många som möjligt och att göra det möjligt även när eleven är i sitt ordinarie arbete. Vi arbetar själva med KBT i vårt terapeutiska arbete och i vår egen terapi för oss själva. Vi tror mycket på just begreppet tillgänglig: att terapin är tillgänglig för klienten/patienten när det är möjligt för den individen, att finnas mellan våra ordinarie träffar/sessioner men även att kunna utnyttja de digitala verktygen så gott vi kan. Det digitala ska inte till 100% ersätta fysiska träffar, men att möjliggöra ett förändringsarbete för individen.