Samarbete med Stensunds folkhögskola

Samarbete med Stensunds folkhögskola

Just idag gläds vi i RevErea åt att vi inleder samarbete med Stensunds Folkhögskola med uppdrag i deras Socialpedagogutbildning. Grovplaneringen tillsammans med Stensunds folkhögskola för våren är klar och vårt arbete med detaljplaneringen kommer göras under de...