Om Programutveckling

Att använda strukturerande program för behandlingsinsatser har stora fördelar såsom:

  • Ekonomiskt
  • Tidsbesparande
  • Tryggt för behandlaren
  • Lättare att utvärdera/evidensbasera.
  • Kan kräva lägre grundkompetens då all nödvändig kunskap förmedlas i kortare utbildningar.

Då vi inom Reverea också började med kortare utbildningar som gav nyfikenhet och  skapade möjlighet att läsa vidare på ett mer djupare terapeutiskt och teoretiskt. Vi båda verksamma terapeuter på Reverea har en grundläggande psykoterapeutisk utbildning. Efter många års erfarenhet att jobba med strukturerade behandlingsprogram så vill vi också dela med oss av vår erfarenhet och kunskap samt att fylla som vi anser luckor eller fördjupning eller att bredda ett program till nya målgrupper.

För tillfället sker i Revereas regi utveckling av ett nytt kriminalitetsbehandlingsprogram i tre steg. Så håll utkik efter mer info i frågan

"

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer

Att arbeta hemma

Att lämna en begynnande destruktiv livsstil är inte heller något som sker med engång bara för att individen har blivit socialiserad till ett nytt liv. Rollrester som tankemönster och problemlösningsstrategier finns kvar i individen som gör sig påminda i det nya livet. I den meningen handlar det ibland om att föra ett inre krig mot sina egna tankar.

Hur vi arbetar

Beroende på klientens problemtyngd erbjuder RevErea kunderna möjligheten att växa ur ett beroende/psykosociala problem i en processkedja som inleds med utredning/kartläggning av problemets omfattning, behandling/stödsamtal (enskilt och i grupp) och psykosocialt stöd i syfte att lära sig ett liv med antingen minskad konsumtion eller ett liv utan alkohol, narkotika och spel.

Våra behandlingar

RevEre@ erbjuder kundspecifika behandlingar för individer med skadligt bruk, missbruk eller beroende och dess anhöriga samt för individer med psykisk ohälsa. Vi har stor erfarenhet att skräddarsy behandlingar utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid.

Genom vårt nätverk har vi dessutom möjlighet att samordna behandlingar och stöd som möjliggör nätverkande och behandlingslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.