Emotionell försummelse

Länk till film: Emotional Deprivation • Schema Therapy Online

Om du kan identifiera dig med fler än 5 av dessa frågor/påståenden är det stor sannolikhet att du har det här schemat.

 • Jag har aldrig riktigt känt mig känslomässigt stöttad.
 • Jag förväntar mig inte att mina känslomässiga behov ska tillgodoses i mina relationer.
 • Jag har inte haft någon att lita på för råd eller vägledning.
 • Jag förstår inte riktigt mina egna känslor eller behov.
 • Jag känner att det finns ett tomrum i mitt liv, något som saknas men jag är inte säker på vad.
 • Jag har egentligen inte känt mig speciell för någon.
 • Jag delar sällan med mig av hur jag känner till andra människor.
 • Under större delen av mitt liv har människor inte funnits där för mig känslomässigt.
 • I min barndom erkändes inte känslor.
 • Mina föräldrar var känslomässigt distanserade när jag växte upp.

Effekterna av känslomässig deprivation

Emotionell deprivation är ett av de viktigaste grund schemana. Detta schema är förmodligen ett av de vanligaste schemana som människor har, men det är svårt att upptäcka till en början eftersom det ofta inte finns många tydliga, uppenbara tecken – bara en vag känsla av att något saknas i ditt liv men att du inte är säker på vad.

Det kan kännas som en tomhet eller ett tomrum som faktiskt är verkligt – det är tomheten av ouppfyllda känslomässiga behov. Det utvecklas väldigt tidigt i barndomen där mamman (eller vem som än var den huvudsakliga vårdgivaren) inte var känslomässigt ”i samklang”  med dina behov.  Kanske fick du alla dina fysiska behov tillgodosedda, kanske hade du leksaker att leka med, men ingen brydde sig faktiskt om dina känslor och känslomässiga behov. Denna situation är extremt stressande för ett litet barn och om detta hände dig skulle du ha utvecklat vissa sätt att försöka förstå de känslor du hade.

När våra känslomässiga behov inte uppfylls känner vi oss osynliga, oviktiga och inte omhändertagna på en djup nivå.  Vi känner i princip att vi inte spelar någon roll.  Vi känner oss inte kopplade till människorna omkring oss. Och detta kan leda oss på några olika vägar:

 Vi börjar intala oss själva att det måste vara något fel på oss – att vi är bristfälliga eller defekta på något fundamentalt sätt – och Defekt & Skam-schemat utvecklas.

 • Eller så börjar vi agera på ett sätt som får oss att må bättre med oss själva – vi börjar försöka få folk att tycka om oss – och schemat Bekräftelsebehov föds.

En mycket vanlig utlöpare av emotionell deprivation är självuppoffringsschemat. Vi lär oss att genom att hjälpa andra människor och sätta andra människor först känner vi oss värdefulla och betydelsefulla. Vår känsla av egenvärde härrör enbart från hur värdefulla vi är för andra – och detta är kärnan i medberoende.

Emotionell försummelse Schema läks genom att först erkänna hur det utspelar sig i ditt liv. Det kommer aldrig ensamt.  Så titta igenom de andra schemana för att se hur det kan dyka upp i ditt liv. Först måste du arbeta med dessa sekundära scheman, sedan kan du gå till botten med känslomässig försummelse.

"

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer

Att arbeta hemma

Att lämna en begynnande destruktiv livsstil är inte heller något som sker med engång bara för att individen har blivit socialiserad till ett nytt liv. Rollrester som tankemönster och problemlösningsstrategier finns kvar i individen som gör sig påminda i det nya livet. I den meningen handlar det ibland om att föra ett inre krig mot sina egna tankar.

Hur vi arbetar

Beroende på klientens problemtyngd erbjuder RevErea kunderna möjligheten att växa ur ett beroende/psykosociala problem i en processkedja som inleds med utredning/kartläggning av problemets omfattning, behandling/stödsamtal (enskilt och i grupp) och psykosocialt stöd i syfte att lära sig ett liv med antingen minskad konsumtion eller ett liv utan alkohol, narkotika och spel.

Våra behandlingar

RevEre@ erbjuder kundspecifika behandlingar för individer med skadligt bruk, missbruk eller beroende och dess anhöriga samt för individer med psykisk ohälsa. Vi har stor erfarenhet att skräddarsy behandlingar utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid.

Genom vårt nätverk har vi dessutom möjlighet att samordna behandlingar och stöd som möjliggör nätverkande och behandlingslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.