Therapy Beyond Imagination

Det enklaste sättet att leverera bästa praxis till patienter med ångestsyndrom. Som första företag i Sverige kan vi erbjuda behandling med hjälp av Virtual Reality.

Virtual Reality (VR) är inget nytt fenomen inom behandlingsvärden. Däremot är det nytt i Sverige och där vi är Psious första kund för att kunna erbjuda VR i behandlingen. Vi vågar påstå att vi faktiskt är de första som introducerar det helt i Sverige.

Men varför ska vi använda VR i behandlingen, kanske du undrar? Det finns ett enkelt svar. Rätt använd och i rätta händer gör den behandlingen mer effektiv!

Det finns mer än 20 år gammal forskning från tiden då VR var ett nytt fenomen som kunde påvisa väldigt positiva effekter tillsammans med annan behandling. Utifrån att åren går och teknologin samt behandlingar utvecklas har det nu testats inom ett flertal olika diagnosområden för psykisk ohälsa. Områden som olika fobier, ångestrelaterad problematik, missbruk, depression och nedstämdhet men även på soldater som kommit hem från krig och lider av olika trauman och PTSD. Alla studier visar på god effekt.

Så här går det till! Vi kan använda den i ett personligt möte, dig och oss emellan. Du lånar då utrustning från oss och vi använder vår plattform för att planera och genomföra sessionerna. Vi finns i rummet hela tiden och övervakar processen.

Men, om jag inte kan komma till er då? Det finns en lösning för det med. Med hjälp av din smartphone kan du ladda ned en app och införskaffa ett eget headset. Appen kommer kommunicera med vår plattform och du och vi kan ha kontinuerlig kontakt med varandra via ZOOM samt att vi hela tiden övervakar det som pågår i övningen.

I RevErea har vi som ledord att vara kontinuerliga, trygga och flexibla. Det vi gör ska vara hållbart över tid på ett sätt som passar dig och genomföras i en trygg miljö. Om du känner dig trygg hemma, då är det där du ska vara.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss med hjälp av den blåa rutan nedan. Vi svarar så snart vi har möjlighet

 

Att arbeta hemma

Att lämna en begynnande destruktiv livsstil är inte heller något som sker med engång bara för att individen har blivit socialiserad till ett nytt liv. Rollrester som tankemönster och problemlösningsstrategier finns kvar i individen som gör sig påminda i det nya livet. I den meningen handlar det ibland om att föra ett inre krig mot sina egna tankar.

Hur vi arbetar

Beroende på klientens problemtyngd erbjuder RevErea kunderna möjligheten att växa ur ett beroende/psykosociala problem i en processkedja som inleds med utredning/kartläggning av problemets omfattning, behandling/stödsamtal (enskilt och i grupp) och psykosocialt stöd i syfte att lära sig ett liv med antingen minskad konsumtion eller ett liv utan alkohol, narkotika och spel.

Våra behandlingar

RevEre@ erbjuder kundspecifika behandlingar för individer med skadligt bruk, missbruk eller beroende och dess anhöriga samt för individer med psykisk ohälsa. Vi har stor erfarenhet att skräddarsy behandlingar utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid.

Genom vårt nätverk har vi dessutom möjlighet att samordna behandlingar och stöd som möjliggör nätverkande och behandlingslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.