Hej och välkommet till en screening om din Självkänsla. Om du hittat hit funderar du nog om hur din självkänsla egentligen är. Den här screeningen kan hjälpa dig att få en bild på hur du ser på dig själv. Det är ingen faktisk sanning men kan hjälpa dig att se ett nuläge och om du anser att nuläget behöver förbättras.

1. 

Jag känner att jag är en person av värde, åtminstone på ett lika plan med andra.

2. 

Jag känner att jag har ett antal goda egenskaper

3. 

På det hela taget är jag benägen att känna att jag är ett misslyckande.

4. 

Jag kan göra saker som de flesta andra människor.

5. 

Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över.

6. 

Jag har en positiv inställning till mig själv

7. 

På det hela taget är jag nöjd med mig själv.

8. 

Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv.

9. 

Jag känner mig verkligen värdelös ibland.

10. 

Ibland tror jag, att jag inte är bra alls.