Vi vet att många med hög alkohol-, narkotika- eller spelkonsumtion löper högre risk för att utsätta andra för våld eller själv bli utsatta för våld. Här nedan kommer ett antal frågor om hur våld eventuellt har förekommit i ditt liv.

1. 

Har du vid något tillfälle fysiskt hotat någon av dina anhöriga eller annan?

2. 

Har du utövat fysiskt våld mot någon anhörig vid något tillfälle (ex slag, örfil, knuff)?

3. 

Har du försökt skada någon anhörig vid något tillfälle?

4. 

Har du i samband med gräl exempelvis slagit sönder möbler, glas, porslin eller annat?

5. 

Har du uttryckt något som du upplevt hotfullt till någon anhörig?

6. 

Har du blivit utsatt för något av ovanstående av någon som står dig nära

7. 

Om jag på frågan ovan. Vad har hänt och vem utförde det?