Hej! Om du har hittat hit, funderar du säkert på hur ditt spelande ser ut. Verktyget vi har här är ett screening verktyg, alltså ingen typ av självdiagnostisering utan istället att visa på om du har ett problem med spelandet, ge en vink om omfattningen kring ett ev spelproblem samt att det kan underlätta planeringen för stödet.

PGSI består av nio frågor som mäter spelproblem och risk för spelproblem under det senaste året och eftersom det är så kort rekommenderas  instrumentet att användas som screeningverktyg (CAMH, 2008).

Historik
PGSI är ett mätinstrument för spelproblem som togs fram för att användas i generella befolkningsstudier i Kanada i slutet av 1990-talet (Wynne & Ferris, 2001). Mätinstrumentet utvecklades som en del av frågeformuläret Canadian Problem Gambling Index (CPGI) som också omfattar frågor om spelandets omfattning och om olika individuella och sociala faktorer som har betydelse för utvecklande av spelproblem. Syftet var att utveckla ett mätinstrument som på ett bättre sätt än än andra instrument kunde fånga in sociala faktorer och se spelproblem utifrån ett helhetsperspektiv och inte enbart utifrån ett psykologiskt eller medicinskt perspektiv. PGSI har bland annat använts i befolkningsstudier i Kanada, Australien, Storbritannien, Island, Norge och Sverige.

Försök att svara ärligt utifrån ditt spelbeteende de senaste tolv månaderna på de efterföljande frågorna.

1. 

Hur gammal är du?

2. 

Är du .....

3. 

1. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, har du spelat för mer än du verkligen
haft råd att förlora? Skulle du säga…

4. 

2. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning. Skulle du säga…

5. 

3. De senaste 12 månaderna, har det hänt att du återvänt någon dag för att vinna
tillbaka det du förlorat? Skulle du säga…

6. 

4. De senaste 12 månaderna, har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att
spela för? Skulle du säga…

7. 

5. De senaste 12 månaderna, har du känt att du kanske har problem med ditt  spelande? Skulle du säga…

8. 

6. De senaste 12 månaderna, har spelandet orsakat dig några problem med din hälsa,
inräknat stress eller ångest? Skulle du säga…

9. 

7. De senaste 12 månaderna, har något kritiserat ditt spelande eller sagt att du har
problem med spelandet, oavsett om du tyckt det varit sant eller inte? Skulle du
säga…

10. 

8. De senaste 12 månaderna, har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för dig eller ditt hushåll? Skulle du säga…

11. 

9. De senaste 12 månaderna, har du känt skuld över hur du spelar, eller vad som händer när du spelar? Skulle du säga…