I den här kartläggningen vill vi veta lite mer om din Motivation och vad som motiverar dig att eventuellt göra en förändring i din konsumtion. Ta lite tid på dig och ge så exakta och fylliga svar som du kan.

1. 

Hur viktig är det för dig att förändra dina spel-, alkohol och/eller narkotikavanor? Skala från 1-10 där 1 är det lägsta och 10 det högsta

2. 

Varför sätter du inte en högre siffra?

3. 

Varför sätter du inte en lägre siffra?

4. 

Hur stark tilltro till den egen förmåga att ändra dina spel-, alkohol och narkotikavanor har du? Skala från 1-10 där 1 är det lägsta och 10 det högsta

5. 

Vilka fördelar med att förändra dina spel-, alkohol och/eller narkotikavanor ser du på kortsikt?

6. 

Vilka nackdelar med att förändra dina spel-, alkohol och/eller narkotikavanor ser du på kort sikt?

7. 

Vilka fördelar med att förändra dina spel-, alkohol och/eller narkotikavanor ser du på lång sikt?

8. 

Vilka nackdelar med att förändra dina spel-, alkohol och/eller narkotikavanor ser du på lång sikt?