Välkommen till enkäten om Beroendekriterierna ICD 10.  I den här enkäten finns sex frågor som på  olika sätt beskriver vilket alkohol/narkotikaberoendet kan yttra sig. Frågorna gäller hur det sett ut för dig senaste 12 månaderna

1. 

Känner du ett starkt begär eller tvång att dricka alkohol eller använda något narkotikaklassat preparat?

2. 

När du dricker alkohol eller använder narkotika, brukar det bli så att du dricker eller använder mer än du hade tänkt från början?

3. 

Har du fått mindre tid för att jobba, ägna dig åt fritidsintressen eller umgås med andra på grund av ditt drickande eller användande av narkotika?

4. 

Har du druckit mer alkohol eller använt mer narkotika för att få samma effekt som du fick tidigare?

5. 

Har det hänt att du fått skakiga händer, börjat svettas eller känt dig orolig efter att du minskat eller slutat dricka eller slutat använda narkotika?

6. 

Har du fortsatt att dricka eller använda narkotika fast du visste att alkoholen eller drogen gav dig kroppsliga eller psykiska problem?