Nu idagarna har vi arbetat med att utöka vår butik. Vi har i utbildningsväg lagt upp ett koncept för lärarledda distansutbildningar i både MET och CRA. För båda utbildningarna har vi kursstarter nu i vinter och vi ser detta som ett komplement till våra mer platsbundna utbildningar. Även våra platsbundna utbildningar ligger nu i vår butik och vi har tillfällen både under vår och hösttermin i MET och CRA.

Vi har alltid i våra utbildningar haft möjlighet att erbjuda manualer och övningshäften. Både manualer och häften har av deltagare uppfattats som positiva och vi har efter utbildning fått önskemål från deltagare om att kunna köpa både manual och övningshäften. Vi har därför lagt upp de som nedladdningsbara filer i vår butik till en låg kostnad då vi vill att metodiken ska vara tillgänglig. Övningsboken i CRA har vi kompletterar med några övningar och totalt innehåller den 31 övningar där vi markerat de CRA procedurer med en asterix (*). Gå gärna in och titta i butiken!

Vi kommer snart även att släppa vårt kartläggningsmaterial som vi använder oss av i vårt egna behandlingsarbete. Just nu finslipar vi på de rättningsmallar som vi anser behöver finnas med för att ni ska slippa så mycket onödigt pappersarbete. Vi kommer här lägga upp fyra olika produkter. Först vårt kartläggningsmaterial, sedan även vårt sammanställningsmaterial, den tredje där vår rättningsfil (excel) är med och sist allt i en och samma produkt. Vi vill att det ska finnas valmöjligheter. Materialet kommer ligga i PDF format förutom rättningsfilen som ligger i excel. Vem vet, i framtiden kanske vi kan erbjuda det i en databas?

Kontakta gärna oss vid frågor om utbildning, behandling eller de nedladdningsbara filerna