Att arbeta med klienter som är i missbruk kan innebära att klienterna vill avsluta sina behandlingar. Avslutsorsaken kan vara många men vi ser det som att vi har ett ansvar att tillsammans med klient och remittent utveckla lösningar som ligger inom klientens referensram.

Därför tar vi aldrig betalt för mer än det vi gör, då vi anser att vi har ett ansvar att möta klienten i sitt problem och i sin förståelse för problemet.

Vill du veta mer? Kontakta oss på RevErea så berättar vi mer för dig.