I behandling pratar vi ofta om vikten av att ha en bra allians med klienten. Vi i RevErea vill ta det begreppet lite längre.

Vi utgår från att läkningen av emotionella sår sker i en relation där individen får uppleva att de känslomässiga behoven blir tillgodosedda istället för frustrerade eller kränkta.

En central del är att vara öppen, genuin och direkt. Med det menas att terapeuten strävar efter att vara en äkta, närvarande person, som agerar öppet och spontant på klientens känslor och beteenden. Genom ett autentiskt sampel hjälper terapeuten klienten att förstå vad som sker i relationen. Som terapeut behöver jag vara modig och tillåta mig att göra misstag. Det kan gå fel ibland, men det anser vi som djupt mänskligt och i terapi och det är ofta i misstagen vi lär oss. Att arbeta sig igenom ett samarbetsbrott kan vara första gången klienten är med om en ansvarstagande konflikthantering, vilket leder till att klienten kommer stärkt ur situationen med en sådan upplevelse.

En annan viktig del i terapin är terapeutens förmåga att sätta sig in i klientens känslovärld och förmedla acceptans och validering av den andres inre liv. Terapeutens förmåga till empati. Häri kan vi även lyfta in begreppet fördjupad empati. Med det menas att förmågan till ett empatiskt bemötande i grunden avgörs av hur väl man känner en annan människa. Den kan hämtas från klientens uppväxt och där vi kopplar ihop händelser i nutid med händelser från barndomen. Det innebär att vi placerar nuet i ett livsperspektiv, vilket anses vara utvecklande för klientens sunda vuxenmode. I vuxenmodet kan klienten lära sig empati om och ödmjukhet inför sig själv och sina känslor, istället för att känna sig bortgjord och börja kritisera sig själv.

Vi kallar detta förhållningssätt ”att vara ställföreträdande förälder”.

Blir du nyfiken på hur det här kan tillämpas i praktiken som behandlare? Gå gärna in på länken nedan. I vårt samarbete med Stensunds Folkhögskola lär vi ut detta i Stensunds Beroendeterapeutsutbildning.

Beroendeterapeut – Stensunds folkhögskola