Arbetet med att bygga upp KumTura och vara delaktig i Stordala var roligt. Men ibland är det dags att ta nya vägar och jag kom till ett sådant vägslut i mitt liv. 

För närvarande är planen att aktivt börja arbeta igen fast då i RevErea i början av November och samtidigt påbörja ett nytt arbete som familjebehandlare och digital utvecklare i Östhammars kommun. Jag tror på att den digitala utvecklingen kan bidra till att underlätta det stöd som vi som behandlare kan ge på flera sätt. Ett sätt är att vi blir tillgängligare, vilket för mig är en hörnsten i förändringsarbetet. Att finnas där, när vi behövs.

Jag ser fram emot att börja i Östhammar. Jag har aldrig varit riktigt involverad i familjearbete utöver det anhörigstöd som jag bedrivit så det här är något nytt, även om jag inte tror att det är stora skillnader.

För RevErea;s del ser jag idag en fortsatt utveckling av utbildningar och kommer förmodligen under december/januari lägga upp en 12stegsutbildning. Utbildningen kommer delas upp i två delar där den första delen tar sin utgångspunkt från den svenska översättningen av manualen som utvärderades i Projekt Match och som hjälper individen upp till steg tre. Från steg fyra och uppåt kommer jag arbeta mer utifrån AA;s Stora Boken, Recover Dynamics samt mina egna erfarenheter. Givetvis kommer det i första delen även ingå en grundlig genomgång av AA;s historia.

Andra utvecklingsområden som idag ligger på önskelistan är givetvis att kunna bli mer digital inom RevErea. Med det kommer jag försöka lägga upp både utbildningar, kartläggningar och behandlingar som individen kan genomföra själv i lugn och ro utan inblandning av behandlare om så önskas. Vissa av dessa kommer jag även vilja erbjuda gratis, då jag idag anser att stödet för individen är för dyr.

Följ gärna vårt utvecklingsarbete både här på bloggen men även på vår Facebook sida som idag är under uppbyggnad och inte marknadsförd, men som oxå kommer lanseras under december.