Vår verksamhetsidé

RevErea stöttar individer till att bli en större ansvarstagande tillgång i samhället.

En individ som känner att han har ansvar väljer att ta det.

Den som vet att det finns brister kan välja att tala om det eller avstå från att berätta det. Den som inte vet att det finns brister kan inte ens välja att berätta. Den som vet vad bristen beror på kan välja att göra något åt den. Den som inte vet vad bristen beror på, men vet hur man kan ta reda på orsaken, kan välja att göra det.

Genom att arbeta med tillgången på information kan människor inte avstå från att välja. Om valet leder till positiva erfarenheter kommer de att fortsätta göra dessa val. Det blir då samhällets uppgift att tillhandahålla positiva erfarenheter genom stöd och återföring av information.