Hej

Välkommen till vår nya sida för både dig som redan är i branschen, vill komma in i branschen eller för dig som vill ha stöd i ditt liv. Här kommer du hitta olika former av utbildningar som vi erbjuder inom RevErea. Sidan är just nu under konstruktion, men planeras att vara i full drift till sommaren 2023.

För dig inom yrket

Metodutbildningar

Här hittar du olika utbildningar som stärker dig i ditt arbete som behandlare, främst inom beroendevården.

Vi erbjuder utbildningar både digitalt via Teams och som platsutbildningar i våra lokaler i Centrala Gävle med närhet till både hotell och restauranger.

Vi har även ett utvecklat samarbete med Stensunds Folkhögskola där vi tillsammans erbjuder en ettårig fördjupningsutbildning för social- och behandlingspedagoger inom beroendevård med KBT inriktning.

Klicka på bilderna för att komma till just din kurs.

munity Reinforcement Approach, CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin. Metoden är idag manualbaserad.

Adolescensen Community Reinforcement Approach, ACRA är en vidareutveckling av CRA och idagsläget utvärderat gentemot ungdomar och unga vuxna.

Båda metoderna rekommenderas av Socialstyrelsen gentemot behandling för personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Effekten av metoderna är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.

Om utbildningen:

Under utbildningen går vi kort igenom vuxenpedagogik samt samtliga av A(CRA):s tekniker: funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter. Vi berör yrkesrådgivning, familjen samt utvecklingen av sociala kontakter som ersättning för drogen.

RevErea;s utbildare gör ett ytterligare tillägg i utbildningen genom att lägga in moment som att hantera starka känslor samt sug samt lyfter in flera tekniker för beteendeaktivering som inte ingår i metodernas grundmanualer. Kursdeltagaren ges möjlighet att själv få träna på att presentera teknikerna och genomföra dessa i rollspel.

Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

Omfattning:

 • Platsutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna

Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.

All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Kurskod: A(CRA)

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds till anhöriga till närstående med beroendeproblem. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Huvudmålen i CRAFT är:

 • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt).
 • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
 • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
 • Engagera närstående att påbörja behandling

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

 Om utbildningen

3 dagars kurserna bygger på de 11 delar som ingår i CRAFT-programmet. Om man vill gå vidare och utbilda sig till CRAFT-terapeut är det dessa delar som man sedan certifierar sig i.

I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Som deltagare får du övningar som du kan använda i framtida möten med anhöriga och ett kurshäfte som summerar de olika delarna i CRAFT. Efter genomgången kurs delas kursintyg ut.

 • Första mötet – motiverade strategier
 • Förebyggande åtgärder mot våld i nära relationer
 • Strategier för att stärka den anhöriges livsområden
 • Funktionsanalys av närståendes droganvändning
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Att använda positiv förstärkning (belöningar)
 • Problemlösning
 • “Time-out” från positiv förstärkning
 • Naturliga konsekvenser av droganvändning
 • Föreslå närstående att påbörja behandling
 • Hemläxa

RevErea;s utbildare gör två ytterligare tillägg i utbildningen genom att lägga in moment som att hantera starka känslor samt lyfter in flera tekniker för beteendeaktiviering som inte ingår i metodens grundmanual. Kursdeltagaren ges möjlighet att själv få träna på att presentera teknikerna och genomföra dessa i rollspel.

Omfattning:

 • Platsutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning: Tre dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna

Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.

Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Kurskod: CRAFT

I (CRA)FT erbjuder vi alla de tre ovanstående utbildningarna i en och samma utbildning. För mer information om utbildningarna se ovan.

 Om utbildningen:

Under utbildningen går vi kort igenom vuxenpedagogik samt samtliga av A(CRA)FT:s tekniker: funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter. Vi berör yrkesrådgivning, familjen samt utvecklingen av sociala kontakter som ersättning för drogen.

 RevErea;s utbildare gör ett ytterligare tillägg i utbildningen genom att lägga in moment som att hantera starka känslor samt sug samt lyfter in flera tekniker för beteendeaktiviering som inte ingår i metodernas grundmanualer. Kursdeltagaren ges möjlighet att själv få träna på att presentera teknikerna och genomföra dessa i rollspel.

 Vi arbetar med små utbildningsgrupper för att ge så mycket tid som möjligt till våra deltagare.

 Omfattning:

 • Platsutbildning: Fem dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
 • Distansutbildning: Fem dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna

 Vid avslut av kursen ska kursdeltagaren genomföra ett teoretiskt prov för att få ut sitt diplom.

 All litteratur ingår i utbildningen inklusive svensk manual. Vid våra egna platsutbildningar ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe.

 Kurskod: A(CRAF)T

För dig inom yrket

Teoretisk inriktade utbildningar

Här hittar du olika utbildningar som stärker dig i ditt arbete som arbetar inom beroendevården eller annan typ av stödjande verksamhet.

Vi erbjuder utbildningar både digitalt via Teams och som platsutbildningar i våra lokaler i Centrala Gävle med närhet till både hotell och restauranger.

Vi har även ett utvecklat samarbete med Stensunds Folkhögskola där vi tillsammans erbjuder en ettårig fördjupningsutbildning för social- och behandlingspedagoger inom beroendevård med KBT inriktning.

Klicka på bilderna för att komma till just din kurs.

En tryggare version av dig.

Behandling i kursformat

Vi har alla någon gång i vårt liv mått dåligt. Vi kan ha förlorat en närstående, gått igenom en skilsmässa. Eller du kanske är ute efter en livsstilsförändring men inte riktigt kommer fram till dit slutmål.

Vi har kortare och riktade KBT program som hjälper dig att komma vidare i ditt liv för att fortsätta bygga den bästa versionen av dig.

Klicka på bilderna för att komma till just din kurs

 

En tryggare version av dig själv

Enskild terapi

Hos oss kan du få enskild terapi både digitalt men även på plats i våra lokaler i centrala Gävle och i Stockholm.

Vår terapi kvalitetssäkras via tillstånd från IVO samt att våra behandlare genomgår handledning av psykoterapeuter.

Vi dokumenterar och följer upp vår terapi i ett säkert journalsystem som kräver digitalt Bank ID för inloggning. Vi håller hårt på att du ska vara trygg i vår miljö och trygg i mötet med oss oavsett om terapin är plats- eller platsobunden. Vi är inte heller främmande för att lämna terapirummet och gå in i den miljö som du befinner dig i.

Kontakta oss på 076-138 20 89 så kan vi berätta mer för dig om oss och vår behandling eller klicka på knappen nedan så får du mer information

Genom åren har vi skaffat erfarenheter och kompetens inom många områden och vi kan hjälpa dig med:

 • Beroenden som alkohol-, narkotika-, spelberoenden. Men, även sex-, shopping-, matberoende mm
 • Depression och annan nedstämdhet
 • Ångestrelaterad problematik som generell ångest, fobier mfl
 • PTSD och Trauma
 • Våld för dig som är utsatt oavsett om våldet är fysiskt eller psykiskt.
 • Våld för dig som utsätter någon annan för våld.
 • För dig med kriminella tankar och beteenden
 • För dig med personlighetsrelaterad problematik
 • Övervikt

 

Boka tid med sakkunnig i Gävle

Det är enkelt att boka en tid. Gå in till vår bokningssida och hitta en tid och stödinsats som passar just dig.

Boka tid med sakkunnig i Stockholm

Det är enkelt att boka en tid. Gå in till vår bokningssida och hitta en tid och stödinsats som passar just dig.

Anmälan

Vid anmälan använder du formuläret till höger och fyller i de efterfrågade uppgifterna. anmäler du fler än dig själv, uppge deras namn och kontaktuppgifter i meddelandefältet.

 

3 + 2 =