2018-11-14 09:00 Alkohol, narkotika och tobak är vanligare bland unga med psykosomatiska besvär. I synnerhet rökning och erfarenhet av narkotika ökar med stigande grad av psykosomatiska besvär. Det visar en ny rapport från CAN.

​Rapporten När huvudet bultar och magen värker visar att 15–18 åriga personer tämligen ofta upplever psykosomatiska besvär och att användningen av alkohol, narkotika och tobak (ANT) ökar i takt med mängden rapporterade symtom.

I synnerhet rökning och erfarenhet av narkotika ökar med stigande grad av psykosomatiska besvär.

Bland unga med psykosomatiska symtom är det också vanligare att skolka, inte trivas i skolan, vara missnöjd med sig själv, sin hälsa och sin familjs ekonomiska situation.

När huvudet bultar och magen värker – Ungas psykosomatiska besvär och erfarenheter av alkohol, narkotika samt tobak är utgiven av ​Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

När huvudet bultar och magen värker på CAN:s webbplats