Hur vi ser på beroendet

Vi menar att beroendet (Addiction) är ett motivationssystem som är ur balans vilket gör att individen gång efter gång ställer till det för sig genom att använda en drog. Beroende är när man inte längre klarar av att styra intaget av en drog.

Med beroende (addiktion) menar vi ett tillstånd alt sjukdom som fortskrider över tid och är antingen process- (kriminalitet, spel, sex, medberoende mm) eller intagsrelaterat (alkohol, narkotika, mat mm) där individen trots bestämda beslut och föresatser gång på gång, misslyckas med att avstå från vissa vanor eller handlingsmönster. I utvecklingen av beroendet växer en ny personlighet fram, en beroendepersonlighet. Som personal inom vår verksamhet arbetar denne med att synliggöra denna personlighet och hur den påverkar livet och individens sociala sammanhang genom att tillhandahålla relevant information.

Vår definition innebär tex att alkoholen, spelandet eller narkotikan är symptomet på en mer djuplodande problematik, där beroendet kan vara en primär sjukdom med tillhörande biopsykosocial problematik eller ett övergående tillstånd beroende på individens biopsykosociala omständigheter. Definitionen sätter fokus på individens motivation och vilja till att göra en förändring i sina livsval.

För att definiera och kartlägga det substansrelaterade beroendet tillsammans med kund, använder vi ICD 10s eller DSM 5s kriterier.