Vårt föräldrastöd

Hur vi kan hjälpa till

Vi föräldrar står många gånger handfallna inför våra barn. Inte alltid men det kan hända. För vissa föräldrar är det svårare än för andra, tex om barnet eller barnen har någon form av psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariant.

Vi hamnar i olika situatoner som kan bli konfliktfyllda. Vi står och funderar över vad som blev fel och både ångest och skuld sköljer över oss, men framförallt så kommer tröttheten och emmelanåt känslan av att bara ge upp.

Morgonrutiner kan skrämma oss för vad som helst kan hända när de spricker och vi känner stressen, kommer jag att hinna i tid till jobbet idag? Att vara sen på jobbet är inte bara en praktisk fråga, utan även en känsla av att bli otillräcklig. På kvällen kommer nattningsrutiner som på samma sätt inte får spricka. En konflikt på kvällen och den blir lång kväll innan alla får sova och vi vet att det återigen blir en tuff morgon.

Känner du igen dig? Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa till.

Vi har digitala lösningar som medför att vi i realtid kan handleda dig i situationer. Vi är vana att hjälpa till i hemmiljö med föräldrastöd och familjebehandling.

Vår familjebehandling utgår från att stärka din positiva kommunikation mellan dig och ditt/dina barn samt i samråd med dig lägga upp strategier för gränssättning, alternativa beteenden samt hur vi som föräldrar själva kan komma ner i ro.

En strukturerad individuell behandling tar ca 12 veckor med 12 träffar om 1,5 – 2 timmar vardera. Vi arbetar digitalt tillsammans på tider som du är med och bestämmer. På det sättet kan du själv avgöra vart du vill vara och när det är lämpligast för dig. Parrallelt med behandlignen erbjuds individuell handledning under tiden.

Vårt anhörigstöd – inte bara till dig som anhörig till en beroende

Vi tror att de flesta anhöriga vill ha tillbaka den närstående som man en gång blev förälskad i. Därför arbetar vi gärna tillsammans med den anhörige och den som har ett beroende eller lider av psykisk ohälsa. Stödet och behandlingen syftar till att vi tillsammans försöker förändra miljön så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk eller psykisk ohälsa att göra nya val som leder till minskat lidande. Hos oss är du som anhörig i fokus för behandlingen. Du får lära dig färdigheter för hur du kan förändra din egen livsstil och öka välmående i ditt liv. Oavsett om personen med missbruk/psykisk ohälsa väljer att göra en förändring eller inte. Du får även lära dig om beteenden som möjliggör din närståendes lidande och nya sätt att kommunicera och lösa problem. Vi ser det som att alla människor och familjer drabbas av problem och sjukdomar. Missbruk och beroende eller psykisk ohälsa kan vara en av dem. Viktigt att komma ihåg är att du inte har ansvar för din närståendes val i livet. Och din närstående aldrig på förhand trodde att denne skulle utveckla ett missbruk eller psykisk hälsa. Vi ser det som att det vi pratar om är sjukdomar/tillstånd där det finns fungerande behandlingar och lösningar!

 Vi arbetar gentemot tre övergripande mål: 

  1. Förbättra ditt välbefinnande (känslomässigt, fysiskt och/eller socialt)
  2. Minska den närståendes lidande
  3. Engagera din närstående till behandling

Vi ser det som att du som anhörig är betydelsefull för förändringen:

I undersökningar mäter anhöriga höga poäng gällande depression och ångest – anhöriga är också i behov av stöd! Personer med missbruk berättar att ofta är det relationerna till familjen som gjort att de sökt behandling och att relationerna till anhöriga kan vara en motiverande faktor till förändring. Anhöriga har även möjlighet att påverka personen med missbruk på grund av omfattande och täta kontakter samt att de oftast har mycket kunskap och erfarenhet om personens missbruk, beteenden, drivkrafter och värderingar. Men ofta saknar kompetens att använda kunskapen. Vi ger dig utbildning, kompetens och stöd till dig som är anhörig och forskning visar att anhöriga framgångsrikt kan lära sig tekniker för att engagera personen med missbruk i behandling.

Forskningen visar också att tjat, övertalning och hot inte fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig ett förhållningssätt som stödjer förändring. I uppföljningar av tex CRAFT visar det sig att 7 av 10 anhöriga som genomgått CRAFT lyckats motivera sin närstående till behandling. Det tar bara lite olika lång tid. Metoden fungerar även för flera olika sorters missbruk som alkohol, droger, läkemedelsberoende. Vår erfarenhet säger också att den fungerar för anhöriga till någon med någon form av psykisk ohälsa.

Det finns ingen garanti för att personen med missbruk kommer göra någon förändring, men vårt stöd kommer oavsett detta att ge färdigheter och verktyg för dig att öka ditt välmående både psykiskt och socialt.