Lärarledd distansutbildning till CRA behandlare

4 000 kr exklusive moms

Plats: Programmet/Appen TEAMs som skapats av Microsoft och som på ett enkelt sätt möjliggör videokonferenser, chattyta och fildelning.

Tid: 09:00 – 11:00 om inte gruppen bestämmer annat. Antal träffar är 10 styckena

Mellan varje session kommer hemuppgifter att delas ut samt att kunskapsprov ska lämnas in till varje ny session.

Material: CRA manual (ej godkänd av CRA i USA), Övningsbok. Materialet finns att hämta i appen

Krav för deltagande: Deltagaren bör vara utbildad i Motiverande samtal samt ha någon form av förkunskap om beroendevård. Tillgång till dator/surfplatta och internetuppkoppling. Då viss del av kursmaterialet delas ut via programmet Word måste tillgång till den programvaran finnas.

Mellan träffarna: Vi kommer träffas tio gånger och ett förslag på datum kommer delges deltagarna vid första träffen. Mellan träffarna arbetar deltagaren själv med hemuppgifter samt inläsning av material. Möjlighet till att ringa, chatta, mejla eller be om videokonferenser finns under och efter utbildningstiden.

Kursinnehåll

Vid beställningen anges deltagarens namn, telefonnummer och mejladress. Efter lagd order skickas en orderbekräftelse till den som lagt beställningen och deltagaren får ett mejl med inbjudan till Team;s där deltagaren kan logga in med sin mejladresser. Om deltagaren inte har en Hotmail, outlook eller office 365 prenumeration kan man fortfarande logga in med egen mejladress. Vid problem med inloggning kontaktar ni oss och vi skapar ett Skypemöte för att kunna hjälpa till. OBS! En verksamhet kan behöva gå till sin IT avdelning och ändra vissa behörigheter.

Max antal deltagare/team är sex individer. Vill ni anmäla fler deltagare än sex delar vi upp antalet för passande Team grupper tillsammans med er.

Nollställ

Beskrivning

CRA som metod innebär att behandlaren och deltagaren tillsammans gör en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att deltagaren fortsätter sitt missbruk eller återfaller i missbruk. Tanken är att en person som vet vad som påverkar missbruksbeteendet och har lärt sig hur han/hon ska hantera dessa händelser/känslor, kan undvika återfall.

I CRA använder kursledaren Motiverande samtal (MI) för att få en bra kontakt med deltagaren och öka deltagarens motivation till förändring. Återfallspreventiva tekninker används för att identifiera och analysera risksituationer och träna in alternativa sätt att handskas med dessa situationer.

Under en behandling lär sig deltagaren nya färdigheter för att antingen minska konsumtionen eller leva nykter. Dessutom används funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter. Funktionsanalysen ska leda fram till att deltagaren förstår sitt alkohol- eller drogbeteende så att han/hon kan finna alternativ och därmed avstå från missbruket. Kommunikationsfärdigheter i allmänhet och förmåga att tacka nej till alkohol och/eller droger i synnerhet, tränas bland annat genom rollspel. Ytterligare inslag i CRA är yrkesrådgivning, familjerådgivning samt utveckling av positiva sociala kontakter och sysselsättning som ersättning för den tidigare alkohol- eller drogcentrerade livsstilen.

Under utbildningen går vi igenom de tekniker som ingår till en certifiering till CRA terapeut.

Community Reinforcement Approach, CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin. Metoden är idag manualbaserad.

CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Effekten av metoden är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.

Utbildaren är Lars Öhman, beroendeterapeut med mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med ett flertal olika metoder och är även certifierad av Carina Bång och Robert Meyers. Lars har även erfarenhet av förebyggande arbete och behandling av kriminalitet och anhöriga.

 

Mer information

Kursstart

18 februari, 2 sept

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Lärarledd distansutbildning till CRA behandlare”

Din e-postadress kommer inte publiceras.