CRA behandling

En CRA behandling håller normalt på i ca ett år med totalt 15 träffar. Vanligtvis inleder vi med tätare kontakt under de första dagarna för att sedan trappa av kontakten för att efter ca tre månader och 12 träffar lämna över en stor del av ansvaret till dig. De sista träffarna ses mer som boostersamtal där vi går igenom hinder och svårigheter med att bibehålla linjen mot målbilden du satt upp för dig själv.

Under en CRA behandling utgår vi från hur ditt problem ser ut och vad som hindrar dig att nå dina mål. Vi använder oss i stor utsträckning av färdigheter som stärker de positiva sammanhang som finns i din tillvaro.